POKYNY K SOUTĚŽI 2015

POKYNY K SOUTĚŽI 2015

Informace a pokyny k soutěži /prosím čtěte pozorně/:

 

STŘEDA, 15.4.

 

12:00 - 17:00 příjezd soutěžících, registrace v Divadle P. Bezruče (soutěžící obdrží informace a instrukce, proběhne kontrola úhrady startovného, soutěžícím bude přiděleno ubytování)

Prosíme o včasný příjezd, aby se zabránilo zbytečným průtahům!

 

19:00 Zahajovací ceremoniál, koncert, Kongresový sál, Priessnitzovy léčebné lázně (vyžaduje účast všech soutěžících). Uvítání soutěžících, představení poroty, koncert, rozlosování pořadí, rozpis zkoušek. V případě neúčasti některého z duí, bude pořadí přiřazeno

 

ČTVRTEK, 16.4.

 

7:30 - 22:45 soutěž, Kongresový sál, Priessnitzovy léčebné lázně (orientačně dle přiloženého plánu, kam se po vylosování pořadí dopíší dua)
Kompletní 1. kategorie  a 1. kolo 2. kategorie

 

PÁTEK, 17.4.

 

7:30 - 20:00 soutěž, Kongresový sál, Priessnitzovy léčebné lázně (2. kolo 2. kategorie, večerní zkoušky z orchestrem)

 

SOBOTA, 18.4.

 

8:00 - 15:00 soutěž, Kongresový sál, Priessnitzovy léčebné lázně (3. kolo 2. kategorie, 15:00 výsledky 2. kategorie a výběr programu porotou na závěrečný koncert)

19:00 to 21:00 závěrečná ceremoniál, oficiální vyhlášení výsledků, koncert laureátů, zakončení

 

Rezervujeme ubytování POUZE pro soutěžící. Doprovod si vše musí zajistit sám! Nerezervujeme jídlo! Vše si hradí soutěžící sami!

 

Soutěžící 1. kategorie nemusí zůstávat do soboty, pokud nebudou vybráni do programu závěrečného koncertu. Budou mít odsoutěženo již ve čtvrtek

 

Zkoušky soutěžících budou probíhat dle rozpisu v ZUŠ Jeseník a Kapli. Soutěžící budou mít také možnost krátkého rozehrání v Zrcadlovém sále Sanatoria Priessnitz vedle Kongresového sálu, kde bude probíhat soutěž

 

Soutěžící budou využívat po dobu soutěže MHD v Jeseníku. Z města do lázní (Jeseník – lázně konečná (časově 17 min, cena 16 Kč/osoba, 1. nástupiště). Autobusové nádraží je hned vedle Divadla P. Bezruče.

 

Veškeré informace, aktuality a rozpisy budou po celou dobu soutěže na informačních panelech ve foyeru Kongresového sálu. Budou tam vždy i členové organizačního výboru

 

Prosíme soutěžící o nastudování míst:

 

Divadlo Petra Bezruče (registrace):

http://mapy.cz/#x=17.209983&y=50.225776&z=15&d=firm_661643_1&t=s&q=Divadlo%2520Petra%2520Bezru%25C4%258De%2520Jesen%25C3%25ADk&qp=11.757253_48.468661_19.061102_51.050259_6

 

ZUŠ Jeseník (zkoušky):

http://mapy.cz/#x=17.209449&y=50.226361&z=15&d=firm_430703_0_1&t=s&q=ZU%25C5%25A0%2520Jesen%25C3%25ADk&qp=17.202693_50.223369_17.212020_50.228282_15

 

Kaple Jeseník (zkoušky):

http://mapy.cz/#x=17.207018&y=50.228364&z=16&d=stre_92499_1&t=s&q=Pr%25C5%25AFchodn%25C3%25AD%252C%2520Jesen%25C3%25ADk&qp=17.282183_49.583231_17.300604_49.593050_14

 

Kongresový sál, Priessnitzovy léčebné lázně:

http://mapy.cz/#x=17.191816&y=50.240233&z=15&t=s&q=Priessnitzovy%2520l%25C3%25A9%25C4%258Debn%25C3%25A9%2520l%25C3%25A1zn%25C4%259B&qp=17.203373_50.227161_17.208036_50.229618_16

 

 

Hlavní kontakt:

 

Jiří Juráš /Sekretariát, INFO/  +420 774 801 099, info@franzschubert.cz

 

Martin Hršel /umělecký ředitel soutěže/, hrsel@franzschubert.cz

 

 

Město Jeseník, Ministerstvo kultury České republiky, Olomoucký kraj, za přispění Nadace Český hudební fond Praha, Nadace Bohuslava Martinů Praha, PETROF spol. s r. o. Hradec Králové, Nadace život umělce, Agentura J+D Praha, Rakouské kulturní fórum v Praze, Priessnitzových léčebných lázní, Základní umělecké školy a Městských kulturních zařízení v Jeseníku