Martin Hršel

Klavírní duo vytvořili v roce 1989 manželé Zdeňka Kolářová a Martin Hršel. Oba vystudovali Konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze pod vedením profesorů Ivana Moravce, Jana Panenky a Josefa Páleníčka. Jako duo absolvovali mezinárodní mistrovské kurzy v Piešťanech a v Poličce (lektoři P.Toperczer - M.Lapšanský a Janine Reding-Piette). V roce 1991 se představili na festivalu Mladé Pódium v Karlových Varech sólovým recitálem a provedením Mozartova koncertu Es dur K 365. V tomtéž roce uvedli koncert Bohuslava Martinů pro dva klavíry a orchestr na Mezinárodní tribuně mladých umělců v Praze. Jedním z největších úspěchů Pražského klavírního dua je první cena v mezinárodní soutěži v Římě roku 1993, v kategorii pro dva klavíry. V r. 1993 se též uskutečnil jejich debut v USA v rámci Xavier music series v Cincinnati. V USA pak vystupovali na mnoha místech; zajímavé bylo uvedení Tří českých tanců B.Martinů (pro dva klavíry z r.1949) v místě jejich vzniku - na univerzitě v Princetonu (New Jersey) v r. 1999. Během své činnosti vystupovalo Pražské klavírní duo s řadou nejvýznamnějších českých dirigentů (Libor Pešek, Jiří Bělohlávek, Martin Turnovský, Josef Suk, Petr Altrichter, Leoš Svárovský a další) jak na domácích tak i zahraničních pódiích (např. 1995 Royal Liverpool Philharmonic - Pešek, 1995 Bremenhaven - Turnovský, 1997 Trier - I.Denes, 1997 Londýn BBC Symphonic - Bělohlávek). Byli pozváni ke koncertům na mezinárodních festivalech Pražské Jaro 1996 a 2004, Schleswig-Holstein 1995 (s Josefem Sukem a jeho orchestrem), Montpellier 1996 (čtyři recitály ze skladeb F.Liszta), Martinů Festival Praha 2001 (koncert B.Martinů, ČF-Sanderlinck), Klavírní festival Český Krumlov 2002, Festival Concentus Moraviae 2003, Dvořákův festival v Nelahozevsi 2004, Festival komorní hudby Č.Krumlov 2004. V r. 2001 koncertovali v Paříži (sál O.Messiaena) pro Radio France a v Dijonu a St.Quentinu pro Radio Classic. O rok později (2002) byli pozváni k účasti v akci „Česká sezóna ve Francii - Bohemia Magica" a vystoupili s recitálem pro dva klavíry v Theatre National de Suresnes v Paříži. V r.2004 vystupovali v Auditorium de Dijon jak se sólovým recitálem (v rámci koncertní řady světových klavírních duí) tak s Komorní filharmonií Pardubice (live nahrávka koncertů Dusíka a Koželuha). V lednu 2005 byli pozváni k účasti na festivalu „La Folle Journeé" v Nantes. Od r. 2006 se do činnosti Pražského klavírního dua zapojuje syn Jan a rodina několikrát provádí Mozartův koncert F dur pro tři klavíry (např. Praha FOK - Serge Baudo). Mají časté nabídky k natáčení pro Český rozhlas a Českou televizi. Oba vyučovali na Konzervatoři v Pardubicích (1987-2008). V r.2008 zahajují výuku (na pozvání vlády SAE) v Abu Dhabi Music School.

Město Jeseník, Ministerstvo kultury České republiky, Olomoucký kraj, za přispění Nadace Český hudební fond Praha, Nadace Bohuslava Martinů Praha, PETROF spol. s r. o. Hradec Králové, Nadace život umělce, Agentura J+D Praha, Rakouské kulturní fórum v Praze, Priessnitzových léčebných lázní, Základní umělecké školy a Městských kulturních zařízení v Jeseníku