Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

SOUTĚŽNÍ PROGRAM 2023

I. KATEGORIE

25 až 35 minut celkem

 1. Povinná skladba: F. Schubert: libovolná skladba do 8 minut
 2. Jedna nebo více skladeb čtyřručně nebo pro dva klavíry z období klasicismu
 3. Jedna nebo více skladeb čtyřručně nebo pro dva klavíry z období romantismu nebo 20. století
 4. Jedna nebo více skladeb českých autorů od 2. poloviny 20. století, zahraniční účastníci mohou hrát odpovídající skladatele své země v daném období (od 2. poloviny 20. století) - délka do 8 minut.

Podmínka: Účastníci soutěže jsou povinni zařadit aspoň jednu skladbu pro dva klavíry.

II. KATEGORIE

1. kolo - celkem 20 až 25 minut

 1. Povinná skladba: Franz Schubert: Andantino s variacemi h-moll op. 84 č. 1
 2. Jedna nebo více skladeb čtyřručně nebo pro dva klavíry z díla skladatelů: W. F. Bach, J. Chr. Bach, M. Clementi, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. N. Hummel, J. V. H. Voříšek, J. L. Dusík, L. Koželuh.
 3. Jedna nebo více skladeb českých autorů od 2. poloviny 20. století, zahraniční účastníci mohou hrát odpovídající skladatele své země v daném období (od 2. poloviny 20. století) - délka do 10 minut.

Podmínka: Účastníci soutěže jsou povinni zařadit v 1. kole nejméně jednu skladbu pro dva klavíry.

2. kolo - celkem 35 až 40 minut

 1. Antonín Dvořák: libovolná skladba z originálního čtyřručního díla: Slovanské tance op. 46 nebo op. 72, Legendy op. 59, Cyklus Ze Šumavy op. 68a.
 2. Jedna nebo více skladeb světového repertoáru libovolného období.
 3. Jedna nebo více skladeb Franze Schuberta dle volby účastníků.

3. kolo - koncert s orchestrem a k výběru

 1. W. A. Mozart: Koncert Es-dur pro dva klavíry a orchestr K 365.
 2. Jedna z uvedených skladeb:
 • B. Bartók: Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje (hráči na bicí nástroje budou v Jeseníku k dispozici)
 • J. Brahms: Sonáta f moll op. 34b
 • P. Hindemith: Sonáta pro dva klavíry
 • B. Martinů: Tři české tance pro dva klavíry a Fantazie pro dva klavíry
 • S. Rachmaninov: Symfonické tance op. 45
 • I. Stravinský: Concerto per due pianoforti soli

Pravidla Mezinárodní Schubertovy interpretační soutěže


Podmínky účasti pro rok 2023

Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích:
I. kategorie: horní věková hranice každého účastníka činí 21 let, (dovršení do 31. 12. 2023).
II. kategorie: horní věková hranice součtu věku obou účastníků činí 70 let; věk soutěžících se bude sčítat k 31. 12. 2023.

V I. kategorii je soutěž jednokolová, ve II. kategorii tříkolová.

1. Na soutěži je možno hrát pouze originální skladby pro čtyři ruce nebo pro dva klavíry, či jejich autorizované verze. Porota má právo si vyžádat u méně známých skladeb od soutěžících předložení notového materiálu před zahájením soutěžního kola.

2. Hra zpaměti není podmínkou. Nepovoluje se osoba na obracení not. Postavení klavírů proti sobě je neměnné.

3. O udělení cen, mimořádných cen (Cena Aloise Složila za nejlepší provedení skladby Franze Schuberta, Cena Vlastimila Lejska za nejlepší provedení české soudobé skladby) a čestných uznání, rozhoduje mezinárodní porota. Rozhodnutí poroty je konečné.

4. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen bude provedeno na závěrečném koncertu laureátů v Jeseníku dne 4. 11. 2023.

5. Vybraným účastníkům - laureátům bude dána možnost dalšího koncertování v České republice.

6. Přihlášky budeme přijímat od 1. 6. 2023 do 31. 7. 2023. Zápisné pro klavírní duo ze zahraničí v I. kategorii činí celkem € 150, ve II. kategorii celkem € 300. Zápisné pro klavírní dua z ČR je v I. kategorii 4.000 Kč a v II. kategorii 8.000 Kč.
Zápisné se hradí současně s odesláním přihlášky, bankovním převodem na účet Městských kulturních zařízení Jeseník, vedený u KB, a. s., pobočka Jeseník, číslo účtu 5949950267, bankovní kód 0100. Doklad o odeslání zápisného vezměte sebou k prezenci. IBAN: CZ 23 0100 0000005949950267, BIC (Swift code): KOMBCZPP. Manipulační poplatky platí účastníci! Na účet MKZ by měla být převedena celá, výše uvedená částka! Jména klavírního dua musí být zapsána do poznámky k platbě.

7. V zájmu účastníků je zjistit si zda mají vůči ČR vízovou povinnost. Pořadatel MKZ poskytne veškerou součinnost při získávání víz. Vzniklé poplatky uhradí účastníci při prezenci (cca 300 Kč, 12 €).

8. Veškeré audio a video záznamy pořízené v průběhu soutěže si pořadatel vyhrazuje užít pro svou potřebu.

9. * Pouze v případě velkého množství přihlášených si pořadatel vyhrazuje možnost vyhlásit změny harmonogramu ve smyslu začátku soutěže již 1. 11. 2023 ráno. Tato informace bude zveřejněna ihned po uzavření přihlášek.